top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Graafme Oy (3273280-4) on sitoutunut huolehtimaan käyttäjän yksityisyydestä ja tarjoamaan käyttäjälle tietoa siitä miten kerättyjä tietoja käytetään. 
 
Käyttäjän on hyväksyttävä tämä tietosuojaseloste kokonaisuudessaan käyttääkseen Graafmeen verkkopalveluja. Tämä rekisteriseloste on päivitetty 31.5.2022.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Graafme Oy

Elina Malmi

0400 994496
Y-tunnus 3273280-4
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Elina Malmi, elina.malmi@graafme.fi

Mitä tietoja käyttäjästä voidaan kerätä? 

Käyttäjän itsensä antamat tiedot  

 • Nimi ja muut tunnistamistiedot 

 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 • Edustaman yrityksen tiedot 

 • Maksutiedot 


Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot 

 • IP-osoite ja selaintiedot 

 • Osto- ja tilaushistoria 


Kuka käsittelee käyttäjätietoja? 

Käyttäjätietoja käsittelee ainoastaan Elina Malmi / Graafme. Välttämättömissä tilanteissa mahdolliset luotetut sopimuskumppanit saattavat käsitellä dataa, mutta vain tarpeen mukaan. Tietoja ei koskaan luovuteta markkinointi- tai mainostarkoitukseen.  

Kolmannet osapuolet, joilla voi olla pääsy dataan: 

 • Verkkosivuston ylläpidosta vastaava yritys (Wix.com)

Kolmannet osapuolet, joille dataa voidaan luovuttaa? 

 • Kuljetuspalvelulle 

 • Maksupalvelulle 

 • Muille palveluille, jotka ovat välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta 


Mihin käyttäjätietoja käytetään? 

Käyttäjä- ja henkilötietoja käytetään sivuston sekä asiakkuuden toiminnallisuuksien takaamiseksi. 

 • Ostosten tilaaminen ja hallinta 

 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen 

 • Väärinkäytösten estäminen 

 • Analytiikka


Missä käyttäjätietoja säilytetään? 
 
Käyttäjätietoja säilytetään Wix.comin suojatulla palvelimella, joka täyttää alan asianmukaiset tietoturvastandardit. 

Käyttäjän ja verkkosivun välillä on suojattu SSL-yhteys. 

 
Kuinka kauan tietoja säilytetään? 


Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jota asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvitaan. Tietyissä tilanteissa myös laki määrää tietojen säilyttämisestä.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Evästeet

Verkkosivusto tallentaa evästeitä (eng. cookies) eli kevyitä tekstitiedostoja päätelaitteellesi. Näitä evästeitä käytetään mm. asiakkaan yksilöittämiseen ja tunnistamiseen.

Voit estää evästeiden käytön selaimellasi, mutta tämä saattaa vaikuttaa sivujen käyttökokemukseen.

Evästeiden estäminen Google Chrome -selaimella

Evästeiden estäminen Safari-selaimella

Evästeiden estäminen Firefox-selaimella

bottom of page